Het onrechtmatig gebruik maken van foto’s is schadelijk voor de makers van dit beeld. Richting haar fotografen voelt ProNews Producties zich verplicht om misbruik van foto’s aan te pakken. Hiervoor werken wij samen met het Belgische Visual Right Group (voorheen Permission Machine).

Het systeem van Visual Rights Group beschikt over software wat beeldmateriaal uit de database van ProNews Producties nationaal én internationaal op het web kan traceren. ProNews Producties gaat vervolgens na of er voor deze beelden een licentie is verleend. Indien er geen sprake is van een licentie, is Visual Rights Group gemachtigd namens ProNews Producties een schikkingsvoorstel te doen aan de publicerende partij.

The party authorized on our behalf to handle this infringement will handle further communication with you. Do you have questions about this? Then you can always contact us via info@pro-news.nl

en_USEnglish