Het onrechtmatig gebruik maken van foto’s is schadelijk voor de makers van dit beeld. Richting haar fotografen voelt ProNews Producties zich verplicht om misbruik van foto’s aan te pakken. Hiervoor werken wij samen met het Belgische Permission Machine bvba en het Duitse CopyTrack.

Beide systemen beschikken over software wat beeldmateriaal uit de database van ProNews Producties nationaal én internationaal op het web kan traceren. ProNews Producties gaat vervolgens na of er voor deze beelden een licentie is verleend. Indien er geen sprake is van een licentie, is Permission Machine of CopyTrack gemachtigd namens ProNews Producties een schikkingsvoorstel te doen aan de publicerende partij.

De partij welke namens ons gemachtigd is om deze inbreuk af te handelen handelt de verdere communicatie met u af. Heeft u hier vragen over? Dan kan u altijd contact opnemen via info@pro-news.nl

nl_NLNederlands